گردونه ی boiler22
boiler22 (پست)

دیگ بخار

دیگ بخار: امروزه اکثر دیگ داران جهت افزایش کیفیت شستشو و کاهش هزینه های مصرف آب اقدام به تهیه و نصب دیگ بخار نموده اند که این امر نیز بسیار سودمند است، دیگ بخار با شستشوی مطلوب به تمامی قسمت های خودرو نفوذ کرده و تمام قسمت های خودرو را شستشو می دهد. بطور معمول دیگ بخار تمامی روغ بیشتر ..
boiler22 (محصول)

کارواش بخار

در عصر کنونی با افزایش جمعیت و وجود آلودگی شدید هوا روبرو هستیم و شستشوی خودرو و تجهیزات متعلق به آن به یکی از دغدغه ی اصلی افراد تبدیل شده است، از این رو کارواش بخار با بالاترین کیفیت در مکان های متعدد تاسیس شده که نیازهای افراد را در شستشوی خودرو به بهترین نحو اجرا می کند. کاربیشتر ...

 |